Genel Bakýþ

Visual LigtBox JS ünlü LightBox2 scripti ile hazýrlanmýþ tek bir satýr bile kod yazmanýza gerek kalmadan bir kaç týklama ile kolayca web fotoðraf galerileri oluþturabileceðiniz bir programdýr.

Fotoðraflarýnýzý tutun ve Visual LightBox penceresinin içine býrakýn, "Yayýnla" yý týklayýn ve kendi web galeriniz güzel lightbox 2 efekleriyle birlikte tarayýcýnýzda açýlacaktýr. Ne javascripts,ne css, ne html coding, ne resim düzenleme hiç birine gerek yok. Sadece tek bir týkla galeriniz hazýr.

Click to see full size imageClick to see full size image
Visual LightBox for Windows   Visual LightBox for Mac


Visual LightBox Özellikleri

 • jQuery eklentisi veya prototip uzantısı
 • Floating (yüzen) ve yumuşak akışlı (smooth cross-fade) geçiş
 • Otomatik başlatma seçenekli slayt gösterisi
 • Windows & Mac sürüm
 • XHTML uyumlu
 • Gölgeli paylaşımlı pencere ile zoom efekt (yakınlaşma etkisi)
 • Yuvarlak köşeli paylaşımlı pencere
 • Tarayıcı penceresine uygun büyük resimler
 • Birçok güzel galeri temaları
 • Anti-aliasing ile resim döndürebilme ve yüksek kaliteli görüntü ölçekleme (ölçek ayarlama)
 • Otomatik minyatür resim (thumbnail) oluşturma
 • Resim için başlık eklenebilir
 • FTP eklemeli

Lightbox 2 galeri örneði

Aþaðýdaki resimler Visual Lightbox kullanýlarak hazýrlanmýþtýr.LightBox2 galerisini görmek için herhangi bir resmi týklayýn.


Yukarýdaki örnek Lightbox demosunun sayfa içinde uygulanmýþ halidir.Galeri Visual lightbox ile sayfa düzeninin içine yerleþtirilerek oluþturulmuþtur. Ayrýca tam sayfa demo galerisinede göz atmak isteyebilirsiniz. Bu örnek galeriyi göstermek için tarayýcýnýn bütün alanýný kullanmaktadýr.

Visual LightBox indir

Visual LightBox JS ticari olmayan kullanýmlar için bedavadýr.

Ticari kullanýmlarda küçük bir ücret ödenmesi gerekmektedir.Visual LightBox Ýþletme Versiyonu size Visual LightBox.com adresini resimlerinizden silebilmenizi saðlaðdýðý gibi resimlere kendi logonuzuda koyabilmenizi saðlar. Güvenli form aracýlýðý ile ödemeyi yapmanýzdan hemen sonra Bedava Versiyonu Ýþletme Versiyonuna çeviren lisans anahtarýný içeren bir mail alacaksýnýz.En güvenli ödeme yollarýndan istediðinizi seçebilirsiniz: Kredi Kartý , Havale , Çek , PayPal vb. Ayrýca eðer bize Visual LightBox ý kendi ana dilinize çevirmede yardým ederseniz Visual LightBox Ýþletme Versiyonunu bedava alabilirsiniz, lütfen daha fazla bilgi için bizimle iletiþime geçiniz: Mail.

 

Destek

Sorun giderme, özellik isteði ve genel yardýmlar için müþteri destek servisiyle iletiþime geçin: Mail Tarayýcýnýzý, iþletim sisteminizi Visual LightBox versiyonunuzu ve ilgili linkleri ve kodlarý göndermeyi unutmayýnýz.

Sıkça Sorulan Sorular

S: Daha önce oluşturulmuş bir sayfa içine lightbox resim galerisini nasıl yerleştirebilirim?

C: VisualLightBox galerisini sayfanıza yerleştirebilmek için:

1. Galerinizi VisualLightBox ile oluşturun ve yerel sürücüde herhangi bir test dosyasına kayıt edin.
2. Kayıt ettiğiniz index.html sayfasını bulunduğu dosyadan herhangi bir metin editörü ile açınız.
3. Asağıdaki kodu HEAD bölümü için kopyalayın ve kendi web sayfanızın HEAD bölümünün içine yapıştırın, örneğin:


<head>
...
<!-- Start VisualLightBox.com HEAD section -->
<link rel="stylesheet" href="engine/css/vlightbox1.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="engine/css/visuallightbox.css" type="text/css" media="screen" />
<script src="engine/js/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="engine/js/visuallightbox.js" type="text/javascript"></script>
<!-- End VisualLightBox.com HEAD section -->
...
</head>

4. Asağıdaki kodu BODY bölümü için kopyalayın ve kendi web sayfanızın BODY bölümünün içinde galeriyi kurmak istediğiniz yere yapıştırın, örneğin:

<body>
...
<!-- Start VisualLightBox.com BODY section -->
<div id="vlightbox1">
<a class="vlightbox1" href="data/images1/image1.jpg" title="Image1"><img src="data/thumbnails1/image1.png" alt="Image1"></a>
<a class="vlightbox1" href="data/images1/image2.jpg" title="Image2"><img src="data/thumbnails1/image2.png" alt="Image2"></a>
<a class="vlightbox1" href="data/images1/image3.jpg" title="Image3"><img src="data/thumbnails1/image3.png" alt="Image3"></a>
<a class="vlb" style="display:none" href="http://visuallightbox.com">Lightbox Images by VisualLightBox.com v5.1</a>
</div>
<script src="engine/js/vlbdata1.js" type="text/javascript"></script>
<!-- End VisualLightBox.com BODY section -->
...
</body>

5.Resimlerin ve minyatür resimlerin (thumbnail) bulunduğu 'data' dosyası ile .css ve .js scriptinin bulunduğu 'engine' dosyasını kendi web sayfanızın da içinde bulunduğu dosyanın içine kopyalayınız.

S: Bugün işletme versiyonunu satın aldım; fakat filigranı (simgeyi) kaldırabilmek veya kendi fligranım (simgem) ile değiştirebilmek için herhangi bir yol bulamadım. Ne yapamam gerekiyor?

C: Visual Lightbox'un bedava (ücretsiz) versiyonu ile bizim filigranımızı (simgemizi) kaldırabilmeniz mümkün değildir. Önce Visual Lightbox uygulamasının lisans anahtarını kayıt edin. Bunun için satın aldıktan sonra size gönderilen lisans anahtarını kullanın.
Open Gallery->Properties->Templates: Watermark. Filigranı (simgeyi) kaldırabilmek için bu seçeneği tıklayın veya kendi filigranınızı (simgenizi) kullanın.